Programa ng Caregiver ng Canada at ang Epekto Nito sa Pagsasama-sama ng Pamilya at Mga Relasyon sa Pamilya (Mga Pamilyang Pilipino)  

North Local Immigration Partnership (TNLIP), in collaboration with the North York Community House (NYCH), hosted this webinar focusing on the unique experiences of (Live-in) Caregivers in Canada under the Caregiver Program, and ...

https://torontonorthlip.ca/tl/mapagkukunan/canadas-caregiver-program-and-its-impact-on-family-reunification-and-family-relationships-filipino-families/

Webinar Kalusugan at Kagalingan

Expert Panel on Supporting Refugee Claimants: Mga Gaps at Resources para sa Patas na Pag-access sa Trabaho  

April 8th, Toronto North Local Immigration Partnership (TNLIP) is organizing an expert panel aimed at discussing how we can enhance the access to employment and labour market for refugee claimants.  Our members (service providers) are experiencing an unprecedented ...

https://torontonorthlip.ca/tl/mapagkukunan/expert-panel-on-supporting-refugee-claimants-gaps-and-resources-for-equitable-access-to-employment/

Webinar Pamilihan ng Trabaho at Paggawa
Lumaktaw sa nilalaman