Ano ang TNLIP?

Ang TNLIP ay isang multi-sectoral planning tables na pinagsasama-sama ang cross-section ng mga stakeholder upang tukuyin ang mga paraan kung saan susuportahan ang settlement at integration ng mga imigrante sa mga lokal na komunidad.

Kung saan kami matatagpuan

Pangitain

Ang iba't ibang stakeholder sa buong Toronto North ay nagtutulungan upang bumuo ng mga nakakaengganyang komunidad para sa tagumpay sa paninirahan ng mga bagong dating.

Utos

Upang pahusayin ang kapasidad at katatagan ng mga tagapagbigay ng serbisyo at stakeholder ng Toronto North na pagyamanin ang karanasan ng bagong dating at tugunan ang kasalukuyan at umuusbong na mga pangangailangan sa pamamagitan ng koordinasyon ng serbisyo, paggamit ng mga pakikipagsosyo at kaalaman sa komunidad.

Mga Prinsipyo ng Patnubay

Kinikilala ng TNLIP na ang mga pangangailangan ng komunidad ng North York ay magkakaiba at umuusbong. Upang balansehin ang pananaw at katotohanan, ang ating gawain ay gagabayan ng isang hanay ng mga prinsipyo para sa pagpapatupad. 

Hindi direkta: Tinutugunan ng TNLIP ang mga pangangailangan ng bagong dating sa antas ng system sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa aming mga kasosyo upang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo. 

Pinamunuan ng miyembro: Ang TNLIP Partnership Council (PC) at mga miyembro ng Work Group ay namumuno sa pagpapatupad ng diskarte na may suporta mula sa TNLIP team. Ang pangunahing madiskarteng disenyo ay alam at kasamang binuo ng PC. 

Nakatuon sa equity: Ang lahat ng aming trabaho ay isinasagawa gamit ang isang equity lens; hindi dapat magkaroon ng anumang diskriminasyon batay sa lahi, paniniwala, pambansa o etnikong pinagmulan, katayuan sa imigrasyon, relihiyon, edad, kasarian, oryentasyong sekswal, katayuan sa pag-aasawa, katayuan sa pamilya, isang pisikal o mental na kapansanan. 

Participatory: Isasama ng TNLIP ang mga bagong dating na boses sa disenyo, paggawa ng desisyon, at paghahatid ng mga aktibidad at madiskarteng direksyon. 

Buksan: Ang komunikasyon sa Partnership Council ay magiging napapanahon, transparent, at komprehensibo. Ang impormasyon ay ibinabahagi sa pag-aakalang may mabuting pananampalataya. 

Ang Newcomer Settlement Strategy na ito ay isang buhay na dokumento na tutugon sa mga pagbabago sa kapaligiran na hindi natin kontrolado, tulad ng mga pandemya, krisis sa refugee, uso sa labor market, o pagbabago sa pulitika, at iba pang mga umuusbong na isyu.

Ano ang Local Immigration Partnerships (LIPs)?

Ang Local Immigration Partnerships (LIP) ay idinisenyo at pinondohan ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) upang pasiglahin ang isang sistematikong diskarte upang makipagtulungan sa mga multi-sectoral na pakikipagtulungan sa Mga Service Provider, upang pagsamahin ang mga bagong dating; suportahan ang nakabatay sa komunidad na kaalaman at pagbabahagi ng impormasyon, at lokal na estratehikong pagpaplano; at pagbutihin ang koordinasyon ng serbisyo, pinapadali ang pag-aayos at pagsasama ng mga bagong dating at imigrante. 

Ang mga LIP ay hindi nagbibigay ng mga direktang serbisyo ngunit sa halip ay nagtatayo ng panlipunang kapital at katatagan ng mga komunidad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pagpapahusay ng estratehikong lokal na pagpaplano sa isang hanay ng mga stakeholder. Ang aming pinakalayunin ay gamitin ang mga bagong partnership at kaalaman sa komunidad para suportahan ang adaptasyon ng mga serbisyo para mas mahusay na makapaglingkod sa mga bagong dating. Ang aming pangunahing layunin ay: 

  • Suportahan ang pakikipagtulungan sa pagpaplano at paghahatid ng mga serbisyo ng integrasyon sa mga bagong dating;
  • Pangasiwaan ang pagbuo at aplikasyon ng isang lokal at panrehiyong solusyon na nakabatay sa plano ng settlement para sa matagumpay na pagsasama ng mga bagong dating na napapanatiling;
  • Palakasin ang kapasidad ng lokal na komunidad upang pasiglahin ang mga nakakatanggap na komunidad para sa mga bagong dating sa pamamagitan ng pagsuporta sa patas na pagsasama at pag-aayos, pagpapabuti ng access sa mga landas sa paghahatid ng serbisyo sa kalusugan at trabaho; 
  • Makamit ang mas mahusay na mga resulta, gaya ng ipinahihiwatig ng tumaas na pang-ekonomiya, panlipunan, pampulitika, at civic na partisipasyon ng mga bagong dating sa Toronto North. 

Lumaktaw sa nilalaman