Toronto North Immigration Partnership

Toronto North Local Immigration Partnership

Pagpapahusay sa mga karanasan sa paninirahan at trabaho ng mga bagong dating sa komunidad ng Toronto North mula noong 2012.

Mga Lugar na Tinutuon

Itinatag ng TNLIP ang kanyang multi-sector Partnership Council (PC) noong 2012 at itinatag ang tatlong pangunahing pillars of focus: Health & Wellbeing, Employment & Labor Market, at Settlement, Language and Integration. Ang bawat lugar na pinagtutuunan ng pansin ay may nakalaang Action Group.

ALAM MO BA?

27% ng bagong dating na populasyon ng Toronto ay naninirahan sa Toronto North

Lumaktaw sa nilalaman