صورتجلسه

صورتجلسه کارگروه کار و بازار کار

کارگروه اشتغال و بازار کار، یک گروه فعال و بزرگ از اعضای متعهد و متعهد است که با هم کار می کنند تا شکاف های خدماتی در برنامه های اشتغال تازه واردان را برطرف کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند، ظرفیت بخش را ایجاد کنند، و تحقیق کنند و روندهای فعلی و در حال ظهور مرتبط با اشتغال تازه واردان را روشن کنند. یکپارچه سازی اقتصادی.

صورتجلسه ما برای دانلود در زیر موجود است.

پرش به محتوا