تقاطع GBA+ با GBV (خشونت مبتنی بر جنسیت) در بخش اسکان

در بهار 2024، 4 Quadrant Toronto LIP میزبان یک مجموعه 3 قسمتی در مورد تجزیه و تحلیل مبتنی بر جنسیت پلاس (GBA+) و کاربرد آن در خدمات تسویه حساب شد. در زیر اسلایدهای جلسه و همچنین تصویر زنده از جلسه گنجانده شده است.

پرش به محتوا